Welkom op de Roto eCampus

Gebruikersovereenkomst

 1. Dit ILIAS-cursusplatform wordt aangeboden door Roto Frank AG.
   
 2. De beschikbare cursusstof en het gebruik ervan is uitsluitend bestemd voor partners van Roto Frank AG.
   
 3. Door in te stemmen met deze overeenkomst erkent u als gebruiker uitdrukkelijk, dat dit cursusaanbod van Roto Frank AG informatie, teksten, software, afbeeldingen, diagrammen, alsook video- en audiofragmenten bevat, die auteursrechtelijk en door merk- en octrooirechten worden beschermd en dat de auteurs- en exploitatierechten het exclusieve eigendom zijn van Roto Frank AG.
   
 4. De verveelvoudiging en het kopiëren van het cursusmateriaal is uitsluitend voorbehouden aan de cursist voor studiedoeleinden. Het is niet toegestaan om tijdens en na de beëindiging van het toegangsrecht kopieën aan derden te verstrekken.
   
 5. U kunt deze overeenkomst online inzien via de menuoptie "Gebruiksrechtovereenkomst" op uw persoonlijke beginpagina.
   
 6. Voor het gebruik van de functies op dit cursusplatform is het beschikbaar stellen van persoonsgegevens vereist. Bij het gebruik van het platform worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
   
  • Naam en voornaam
  • E-mailadres
  • Land/taal
    
  Deze gegevens zijn vereist om de functionaliteit van het platform te waarborgen. De verwerking vindt derhalve plaats op grond van artikel 6, lid 1, punt b van EU-verordening 2016/679: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verder gebeurt de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Voor zover de verwerking gebeurt op grond van een gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, lid 1, punt f van de AVG, kunt u een beroep doen op uw bezwaarrecht volgens artikel 21 van de AVG. Bovendien kunt u als gebruiker vrijwillig aanvullende persoonsgegevens in uw cursusprofiel vastleggen. Alle gegevens over uw cursusresultaten en vorderingen kunnen ter analyse van de cursusbehoeften en de verbetering van ons trainingsaanbod geanonimiseerd worden doorgegeven aan uw bedrijf (Roto-partner). Daartoe worden ook de naam en het adres van uw bedrijf (Roto-partner) in uw profiel vastgelegd.
   
 7. Verder zijn de huidige richtlijnen voor gegevensbescherming van Roto Frank S.A. van kracht. U kunt deze inzien op https://ftt.roto-frank.com/nl/privacybeleid/.

Leinfelden, augustus 2018