Umowa użytkowania / Warunki użytkowania

1. Niniejsza platforma edukacyjna ILIAS stanowi ofertę Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH, Wilhelm Frank Platz 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Niemcy.
2. Udostępnianie treści szkoleniowych i ich wykorzystywanie jest zastrzeżone wyłącznie dla partnerów Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH i innych firm z grupy Roto. Użytkowanie jest możliwe tylko po zarejestrowaniu i uzyskaniu zgody Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH lub innej firmy należącej do grupy Roto. Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH może w każdej chwili odmówić autoryzacji użytkownika i wykluczyć go z dalszego użytkowania, chyba że uzgodniono inaczej między użytkownikiem a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH.
3. Podczas rejestracji użytkownik samodzielnie wybiera hasło i nazwę użytkownika. Użytkownik zapewnia, że zarówno hasło, jak i nazwa użytkownika nie są dostępne dla osób trzecich, a tym samym zapewnia, że tylko on sam może z nich korzystać. Wyrażając zgodę na niniejsze warunki użytkowania wobec Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH i jej spółek zależnych, użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, które są wykonywane przy nieprawidłowym, błędnym lub nieuprawnionym użyciu jego hasła i nazwy użytkownika. Ponadto użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH o wszelkich nadużyciach hasła i nazwy użytkownika, gdy tylko się o nich dowie. W przypadku bezprawnego użycia użytkownik natychmiast zmienia hasło. Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające z nieuprawnionego lub nieprawidłowego użycia haseł i nazw użytkowników.
4. Użytkownik zapewnia, że dane osobowe podane przez niego podczas rejestracji są zgodne z prawdą, a jeśli podane tam informacje ulegną zmianie, niezwłocznie je zmieni lub poinformuje o tym Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH.
5. Użytkownik otrzymuje niezbywalne prawo do korzystania z treści platformy edukacyjnej ILIAS, chyba że uzgodniono inaczej. Treść platformy może być wykorzystywana wyłącznie na własne potrzeby użytkownika i tylko w czasie obowiązywania jego uprawnienia dostępu do platformy. Kopie i zapisywanie są dozwolone wyłącznie do użytku własnego. Przekazywanie zawartości platformy osobom trzecim, nawet częściowo, wymaga uprzedniej zgody Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH. Wykorzystywanie lub modyfikowanie treści jest zabronione.
6. Wraz z niniejszą umową użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że oferta szkoleniowa firmy Roto Frank Fenster-und Türtechnologie GmbH zawiera informacje, teksty, oprogramowanie, obrazy, filmy, grafikę, dźwięk i inne materiały, które są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym lub prawem patentowym oraz że prawa autorskie, prawa do użytkowania i eksploatacji należą wyłącznie do Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH i / lub firm z nią powiązanych. Nie gwarantuje się poprawności, kompletności i aktualności treści.
7. Zalogowanie się do platformy edukacyjnej ILIAS lub korzystanie z platformy oznacza akceptację niniejszych warunków użytkowania. Ponadto podczas rejestracji użytkownik zostanie informowany o ochronie danych i niniejszych warunkach użytkowania i musi je zaakceptować, aby zostać członkiem platformy edukacyjnej.
8. Umowę tę można wyświetlić online w punkcie menu „Umowa użytkowania” na osobistej stronie startowej. Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie.
9. W odniesieniu do niniejszych warunków użytkowania i relacji między użytkownikiem i Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie.
10. Roto Frank Fenster-und Türtechnologie GmbH oferuje platformę edukacujną ILIAS zasadniczo w ramach przetwarzania/realizacji zamówienia w rozumieniu art. 28 RODO. Takie powiązanie nie istnieje jednak z osobami prywatnymi. W tym przypadku odpowiedzialność spoczywa na Roto Frank Fenster-und Türtechnologie GmbH w rozumieniu art .4 nr 7 RODO. Korzystający z tej platformy edukacyjnej zobowiązani są do sprawdzenia, czy używają jej w ramach realizacji zamówienia. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z realizacją zamówienia zobowiązują się Państwo również do zawarcia umowy z Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH o realizacji zamówienia. Zobowiązujecie się Państwo również do podjęcia niezbędnych kroków w przypadku zmiany okoliczności realizacji zamówienia. Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH nie ma możliwości dostatecznego sprawdzenia stanu faktycznego. Jako środek ostrożności zwracamy uwagę, że zlekceważenie tego obowiązku ochrony danych zgodnie z art. 83 ust. 4 lit. a RODO grozi karą grzywny. W przypadku pytań należy kontaktować się ze swoim lub naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dataprotectionFTT-de@roto-frank.com.

Leinfelden, październik 2020