Bejelentkezési adatok


Engedélyezett karakter: A-Z a-z 0-9 _.+?#-*@!$%~/:;
A jelszó legalább 6 karakter hosszú legyen.

Személyes adatok

Érdeklődési körök

Elérhetőségek

E-mail újragépelése

További adatok

Beállítások

Szolgáltatási feltételek

Használati megállapodás / Használati feltételek

1. Jelen ILIAS tanulási platform a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH (70771 Leinfelden-Echterdingen, Wilhelm Frank Platz 1, Németország) ajánlata.
2. A tananyagokhoz való hozzáférés és azok használata kizárólag a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH és a Roto Csoport további vállalatainak partnerei számára engedélyezett. A használat regisztrációhoz és a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH vagy a Roto Csoport valamelyik másik vállalata általi jóváhagyáshoz kötött. A felhasználó és a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH közötti eltérő megállapodás hiányában a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH fenntartja a jogot, hogy a használati jogosultságot bármikor megtagadja, és a felhasználót kizárja a további használatból.
3. A regisztráció során a felhasználó saját maga választ jelszót és felhasználónevet. A felhasználó gondoskodik arról, hogy harmadik fél ne férhessen hozzá se a jelszavához, se a felhasználónevéhez annak érdekében, hogy kizárólag ő használhassa ezeket. A felhasználó a jelen használati feltételekhez tartozó elfogadó nyilatkozattal teljes körű felelősséget vállal a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH és annak kapcsolt vállalataival szemben mindennemű cselekedért, amelyet jelszava vagy felhasználóneve téves, hibás vagy jogosulatlan használata során hajtanak végre. Továbbá a felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy amint tudomására jut, haladéktalanul értesíti a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH-t jelszava és felhasználóneve mindennemű visszaélésszerű használatáról. Visszaélésszerű használat esetén a felhasználó azonnal megváltoztatja a jelszavát. A Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH kizárja a jelszavak és a felhasználónevek jogosulatlan, illetve helytelen használatából eredő károkért való mindennemű felelősséget.
4. A felhasználó garantálja, hogy a regisztráció során általa megadott személyes adatok megfelelnek a valóságnak, és az ott feltüntetett adatok megváltozása esetén haladéktalanul módosítja azokat, illetve tájékoztatja a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH-t.
5. Eltérő megállapodás hiányában a felhasználó át nem ruházható, egyszerű használati jogot szerez az ILIAS tanulási platformon elérhető tananyagokhoz. A platform tananyagai kizárólag a felhasználó saját használatára és kizárólag a platformhoz való hozzáférési jogosultságának időtartama alatt használhatók. A felhasználó kizárólag saját használat céljából másolhatja és mentheti el a tananyagokat. A platformon elérhető tananyagok harmadik fél számára történő ‒ akár kivonatos formájú ‒ továbbadása a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH előzetes hozzájárulásához kötött. A tananyagok értékesítése vagy módosítása tilos.
6. Jelen megállapodással Ön felhasználóként kifejezetten elismeri, hogy a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH tananyagkínálata szerzői, márka- és szabadalmi jogi védelem alatt álló információkat, szövegeket, szoftvereket, képeket, videókat, grafikákat, hang- és egyéb anyagokat tartalmaz, valamint a szerzői, a használati és az értékesítési jogok kizárólag a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH-t és/vagy a kapcsolt vállalatait illetik meg. A tananyagok pontossága, teljessége és naprakészsége nem garantált.
7. Az ILIAS tanulási platformra történő bejelentkezéssel, illetve a platform használatával Ön elfogadja a jelen használati feltételeket. Emellett a regisztráció során felhívjuk a figyelmét az adatvédelmi nyilatkozatra és a jelen Használati feltételekre, amelyeket el kell fogadnia ahhoz, hogy a tanulási platform tagjává váljon.
8. Jelen megállapodás online megtekinthető a „Használati megállapodás” menüpontban az Ön személyes bejelentkezési oldalán. A Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH fenntartja a jelen Használati megállapodás mindenkori módosításának jogát.
9. Jelen Használati feltételekre, valamint a felhasználó és a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH között fennálló viszonyra nézve kizárólag a német jog irányadó.
10. A Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH az ILIAS tanulási platformot alapvetően a GDPR 28. cikke értelmében vett megbízásfeldolgozás keretében kínálja. Ilyen viszony mindazonáltal nem áll fenn magánszemélyek felé. Ilyenkor a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH minősül felelősnek a GDPR 4. cikkének 7. pontja értelmében. Jelen tanulási platform használatával Ön kötelezettséget vállal annak ellenőrzésére, hogy a használatot megbízásfeldolgozás keretében folytatja-e. Megbízásfeldolgozási helyzet fennállása esetén Ön ezenkívül kötelezettséget vállal arra, hogy megbízásfeldolgozási megállapodást köt a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH-val. Ön éppúgy kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízásfeldolgozási helyzetet megalapozó körülmények megváltozása esetén megteszi a szükséges lépéseket. A Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH-nak nincs lehetősége kielégítő mértékben ellenőrizni a tényleges körülményeket. Elővigyázatosságból felhívjuk a figyelmet arra, hogy a GDPR 83. cikk 4. bekezdésének a) pontja szerinti jelen adatvédelmi kötelezettség figyelmen kívül hagyása pénzbírságot von maga után. Ezzel kapcsolatban felmerülő kérdések esetén az Önök adatvédelmi megbízottjához fordulhat, vagy a mi adatvédelmi megbízottunkat keresheti a dataprotectionFTT-de@roto-frank.com e-mail-címen.
Leinfelden, 2020. október
* Kötelező