Date despre Login


Allowed chars: A-Z a-z 0-9 _.+?#-*@!$%~/:;
The password must have at least a size of 6 characters.

Informatii Personale

Interests

Informatii despre Contact

Retype Email

Altele

Setari

Conditii impuse utilizatorului

Acord de utilizare/Condiţii de utilizare

1.Această platformă de instruire ILIAS este o ofertă de la Roto Frank Fenster-und Türtechnologie GmbH, Wilhelm Frank Platz 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germania.
2. Furnizarea conţinuturilor de instruire şi utilizarea acestora sunt rezervate exclusiv partenerilor Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH şi altor companii din Grupul Roto. Utilizarea este posibilă numai după înregistrarea şi autorizarea de către Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH sau de către o altă companie din Grupul Roto. Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH are libertatea de respinge în orice moment autorizaţia de utilizare şi de a nu permite utilizatorului utilizarea ulterioară, cu excepţia cazurilor în care este convenit altceva între utilizator şi Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH.
3. La înregistrare, utilizatorul alege o parolă şi un nume de utilizator. Utilizatorul se asigură că nici parola, nici numele de utilizator nu sunt accesibile terţilor, astfel încât să se asigure că doar el le poate utiliza. Prin declaraţia sa de consimţământ privind aceste condiţii de utilizare faţă de Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH şi companiile afiliate, utilizatorul preia întreaga responsabilitate pentru toate acţiunile care sunt efectuate cu utilizarea incorectă, necorespunzătoare sau neautorizată a parolei şi a numelui de utilizator. În plus, utilizatorul are obligaţia să informeze imediat Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH cu privire la orice utilizare abuzivă a parolei şi a numelui său de utilizator, imediat ce a luat cunoştinţă de acest lucru. În cazul utilizării abuzive, utilizatorul îşi va schimba imediat parola. Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH exclude orice responsabilitate pentru prejudiciile rezultate din utilizarea neautorizată, respectiv incorectă a parolelor şi a numelor de utilizator.
4. Utilizatorul asigură faptul că datele personale specificate în cadrul înregistrării sunt veridice şi că, în cazul în care informaţiile furnizate se modifică, va modifica imediat datele, respectiv va informa Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH.
5. Dacă nu s-a convenit altceva, utilizatorul obţine un drept netransferabil şi simplu de utilizare pentru conţinuturile platformei de instruire ILIAS. Conţinuturile platformei pot fi folosite numai pentru uzul propriu al utilizatorului şi numai pe durata autorizaţiei sale de acces la platformă. Copiile şi stocarea sunt permise numai pentru uzul propriu al utilizatorului. Transmiterea, chiar şi parţială, a conţinuturilor platformei către terţi, necesită acordul prealabil al Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH. Valorificarea sau modificarea conţinuturilor este interzisă.
6. Prin acest acord, dumneavoastră, în calitate de utilizator, recunoaşteţi în mod explicit faptul că oferta de instruire a Roto Frank Fenster-und Türtechnologie GmbH conţine informaţii, texte, software, imagini, videoclipuri, grafică, sunet şi alte materiale care sunt protejate de drepturile de autor, dreptul mărcii sau de dreptul la brevet şi că drepturile de autor, de utilizare şi de exploatare aparţin exclusiv companiei Roto Frank Fenster-und Türtechnologie GmbH şi/sau companiilor afiliate. Corectitudinea, exhaustivitatea şi actualitatea conţinuturilor nu sunt garantate.
7. Prin conectarea la platforma de instruire ILIAS, respectiv prin utilizarea platformei, acceptaţi aceste condiţii de utilizare. În plus, în cadrul înregistrării, veţi fi înştiinţat cu privire la informaţiile privind protecţia datelor şi la aceste condiţii de utilizare şi trebuie să le acceptaţi pentru a deveni membru al platformei de instruire.
8. Acest acord poate fi vizualizat online la punctul de meniu „Acord de utilizare” de pe pagina dumneavoastră personală de pornire. Compania Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment aceste condiţii de utilizare.
9. Prezentele condiţii de utilizare, precum şi relaţia dintre utilizator şi compania Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH sunt supuse exclusiv normelor dreptului german.
10. În principiu, compania Roto Frank Fenster-und Türtechnologie GmbH oferă platforma de instruire ILIAS în cadrul unui proces de prelucrare a comenzilor conform art. 28 din RGPD. Totuşi, o astfel de relaţie nu poate fi stabilită cu persoane private. Compania Roto Frank Fenster-und Türtechnologie GmbH este responsabilă de acest lucru conform art. 4 nr. 7 RGPD. Prin utilizarea acestei platforme de instruire vă angajaţi să verificaţi dacă utilizarea are loc în cadrul unui proces de prelucrare a comenzilor. În cazul în care există o situaţie de prelucrare a comenzilor, vă angajaţi, de asemenea, să încheiaţi un acord privind procesul de prelucrare a comenzilor cu Roto Frank Fenster-und Türtechnologie GmbH. De asemenea, vă angajaţi să luaţi măsurile necesare în cazul în care apar modificări ale circumstanţelor care justifică situaţia de prelucrare a comenzilor. Pentru compania Roto Frank Fenster-und Türtechnologie GmbH, nu există posibilitatea de a efectua o verificare suficientă a circumstanţelor reale. Ca măsură de precauţie, atragem atenţia asupra faptului că nerespectarea acestei obligaţii privind protecţia datelor conform art. 83 alin. 4 lit. a din RGPD se pedepseşte cu amendă. Dacă aveţi întrebări în această privinţă, puteţi contacta persoana responsabilă cu protecţia datelor de la nivel local sau responsabilul nostru cu protecţia datelor, la adresa de e-mail dataprotectionFTT-de@roto-frank.com.
Leinfelden, octombrie 2020
* Camp obligatoriu